Privatlivspolitik

Hvordan virker BorgerApp

Med BorgerApp kan den enkelte kommune i Danmark vise borgerne sit digitale servicetilbud. BorgerApp er gratis at anvende for borgerne/brugerne i Danmark, men er kun anvendelig for borgere/brugere i de kommuner, som abonnerer på BorgerApp. Det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for oplysningerne/teksterne i BorgerApp.

BorgerApp indeholder anvisninger til, hvad man som borger/bruger skal gøre, såfremt man ønsker en given offentlig service (eks. at melde flytning, at skifte læge osv.). Dér hvor en offentlig service kan tilgås på nettet i form af en offentlig digital selvbetjeningsløsning, er der anvisninger til hvordan og hvor dette lader sig gøre, samt et direkte link til den pågældende selvbetjeningsløsning, som borgeren/brugeren kan vælge at følge.

Hvis borgeren/brugeren følger linket fra BorgerApp til en given selvbetjeningsløsning, åbnes selvbetjeningsløsningen i den internetbrowser som er standart på det device, som BorgerApp anvendes på, og borgeren/brugeren har nu forlad BorgerApp. De oplysninger som borgeren/brugeren herfra indtaster på vej ind i en selvbetjeningsløsning (eks. login-oplysninger ifb. NemID) og de oplysninger, som en borger/bruger indtaster inde i en given selvbetjeningsløsning registreres IKKE i BorgerApp.

Så snart borgeren/brugeren har klikket på et link i BorgerApp, så har borgeren/brugeren forladt BorgerApp. BorgerApp kan ikke tages til indtægt for kvaliteten og/eller sikkerheden i de selvbetjeningsløsninger, der linkes til fra BorgerApp, ej heller for sikkerheden for borgeren/brugerens device og/eller internetbrowser som helhed.

Hvem lægger oplysninger i BorgerApp?

De oplysninger, som borgerne kan tilgå via BorgerApp stilles til rådighed af den enkelte kommune. BorgerApp fralægger sig ethvert ansvar for, hvorvidt de oplysninger, som kan læses i BorgerApp, eller de link til løsninger, som findes i BorgerApp er korrekte og/eller fyldestgørende. Den enkelte kommune bestemmer helt selv hvilke/hvor mange oplysninger borgerne skal have adgang til i BorgerApp.

Borgeren/brugerens data i BorgerApp

Der gemmes ikke oplysninger om den enkelte borger/bruger i BorgerApp, men det registreres hvor mange gange BorgerApp er blevet hentet/downloadet og hvor ofte BorgerApp har hentet opdaterede tekster fra kommunerne.

Hvem står bag BorgerApp?

BorgerApp er ejet og driftet af Mads & Vitus ApS. BorgerApp er gratis at hente og anvende for borgerne/brugerne. Kommunerne i Danmark kan vælge at abonnere på BorgerApp, og såfremt en kommuner gør dette, så kan kommunens egne oplysninger/tekster præsenteres i BorgerApp.

BorgerApp finansieres således af de kommuner, der vælger at abonnerer på BorgerApp, og borgere/brugere, skal ikke betale for at anvende BorgerApp. For at installerer og anvende BorgerApp skal det device, som BorgerApp installeres og anvendes på, være på nettet, og der skal anvendes datatrafik. BorgerApp fralægger sig ethvert ansvar for udgifter i dén henseende og henviser alene til borgerens/brugerens (data)trafikselskab.

Såfremt en borger/bruger af BorgerApp har yderligere spørgsmål til BorgerApp, så bedes vedkommende tage kontakt til sin bopælskommune eller den kommune, hvis oplysninger/tekster giver anledning til spørgsmål.
]